Vakuutuksia koskeva Due Diligence -palvelu tukee ostettavan yrityksen liiketoiminnan haltuunottoa.

Selvitämme kohdeyrityksen riskienhallinnan tason sekä vakuutus- ja vahinkohistorian. Näin sekä ostajalle että myyjälle syntyy ymmärrys kaupan kohteesta ja sen toteuttamiseen tarvittavista kauppaehdoista riskien ja riittävän vakuutusturvan näkökulmasta.