ilmoita liikenne- ja ajoneuvovahingosta

lisätietoja

Vahinkopäivämäärä
valokuvat/liitteet
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 32 MB.
Sallitut tiedostotyypit: png jpg jpeg pdf.

Oma ajoneuvo

Vastapuolen ajoneuvo tai muu vahingoittunut omaisuus

Kysymykset

Huomioittehan, että mikäli ilmoittamanne tiedot sisältävät henkilötiedoiksi luokiteltavaa tietoa, toimii Rewenda Oy EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisena henkilötietojen käsittelijänä Toimeksiantajan lukuun. Rekisterinpitäjänä toimivan Toimeksiantajan on tällöin varmistettava, että EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset edellytykset henkilötietojen keräämiselle ja toimittamiselle täyttyvät. Rewenda Oy sitoutuu noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen henkilötietojen käsittelijälle asettamia vaatimuksia.

Asiantuntijat

Kokemus

Henkilöstöllämme on vuosien kokemus yhteistyöstä yritysten ja julkisyhteisöjen asiantuntijapalveluista.

Palvelut

Kokemuksemme ja asiakaspalautteemme kautta tiedämme, että toimintamme parantaa asiakkaidemme turvallisuustasoa ja –ajattelua, alentaa vakuuttamiskustannuksia, selkeyttää asiakkaidemme toimintoja vahinkoasioissa ja vapauttaa yrityksen oman henkilöstön ajankäyttöä yrityksen/yhteisön omiin ydintoimi

Yritys

Asiantuntijamme auttavat vakuutettavien riskien tunnistamisessa, laativat vakuuttamissuunnitelman riskien kattamiseksi ja etsivät vakuutusmarkkinoilta kilpailuttamisprosessin avulla markkinaehtoiset vakuutukset riskien suojaamiseksi.